Kontakt

Dane kontaktowe:

APRICOT CAPITAL GROUP Sp. z o. o.

ul.Szamocka 8, IX piętro
01-748 Warszawa, Polska

Raúl Martín Gámez

Chief Financial Officer

Dylan Smith

Head of Capital Markets
& Investor Relations

Przemysław Strzałkowski

Head of Legal

Dominika Bombik

Head of Commercial Sales, Marketing & Leasing

biuro@apricot.pl

+48 22 49 09 555

KRS 0000380885

REGON 362922839

NIP 108-001-06-03

Martyna Pindur-Kawińska

Head of Residential Sales & Leasing

Lokalizacja

-  Google Maps -

Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380885, adres: ul. Szamocka 8, 9 piętro, 01-748 Warszawa, REGON 142855467, NIP 108-001-06-03.

Apricot Capital Group Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, IX piętro

01-748 Warszawa, Polska

REGON 142855467

NIP 108-001-06-03

KRS 0000380885

członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich

biuro@apricot.pl

+48 / 22 49 09 555

Copyright © Apricot Capital Group 2019

Polityka Prywatności

 

członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich