Kontakt

Dane kontaktowe

APRICOT CAPITAL GROUP Sp. z o. o.

ul. Szamocka 8, IX piętro
01-748 Warszawa, Polska

KRS 0000380885
REGON 362922839
NIP 108-001-06-03

biuro@apricot.pl

+48 22 49 09 555

Facebook
YouTube
Instagram
Behance
Lokalizacja

Raúl Martín Gámez

Chief Operational Officer

Ewelina Kowalczyk

Chief Financial Officer

Dylan Smith

Head of Capital Markets & Investor Relations

Przemysław Strzałkowski

Head of Legal

Martyna Pindur-Kawińska

Head of Residential Sales & Leasing

Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380885, adres: ul. Szamocka 8, 9 piętro, 01-748 Warszawa, REGON 142855467, NIP 108-001-06-03.